نحوه گارانتی

توجه توجه

  • مشتریان عزیز هنگام تهیه محصولات بارمان کیمیا به نکات زیر توجه فرمایید.
  • گارانتی محصولات بارمان کیمیا فقط شامل کیت تایم و تایم ها میباشد که دارای شماره اطمینان و شماره سریال وبرچسب بیمه می باشد.
  • برای ثبت گارانتی باید به نکات زیر توجه فرمایید.
  • سامانه پیامکی10007071
  • بیمه کارآفرین
  • بسته بندی شرک قطعه گستر بارمان کیمیا
  • لیبل بیمه نامه و هولوگرام زرد رنگ بارمان کیمیا موجود در تمامی بسته بندی ها

https://barmankimia2022.ir/